İnternette Marka Reklamcılığı
İnternette Marka Reklamcılığı
IAB’nin 2011’de PwC verilerini kullanarak yaptığı hesaplamaya göre internet ortamındaki marka temelli reklamın oranı %13,5’e yükseldi. 

2011’de IAB İngiltere İnternette Markalaşma başlıklı bir araştırma projesi başlattı. Bu çalışma ilk aşamada, Starbucks, Nestle ve GSK’ya ait hızlı tüketim malı markalarına odaklandı ve internet reklamcılığının, marka bilinirliği oluşturmadaki katkısını tespit etmeyi amaçladı. Önemli sonuçlara yer veren özete aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

PDF dokümanına ulaşmak için tıklayınız. 

Proje kapsamında reklamcıların internet kullanım şeklini ne şekilde değiştirdiği incelendi. Tıklamalarla ve verilen tepkilerle ölçülen bir mecradan, marka farkındalığı, markaya yönelik sempati, satın alma niyeti gibi unsurlara yaptığı katkıyla da ölçülen bir mecraya geçiş ele alındı. Araştırmanın önemli bulgularından bazılarını aşağıda görebilirsiniz:
  • İnternet, diğer mecralarla birlikte kullanıldığında markalaşma kampanyaları için hem genişleyen, hem özel bir erişim alanı sunmuştur.
  • İnternet reklamcılığı marka bilinirliğinin oluşturulmasında ve markaları yeniden konumlandırmada başarılıdır.
  • Multi-medya kampanyalarının internet ayağı, markaların diğer mecralara kıyasla daha uygun bir maliyetle hedefine ulaşmasına yardımcı olmuştur.
  • İnternet reklamcılığı özellikle markaların ve marka mesajının ana hedef kitleye ulaşmasında başarılıdır.
  • Markaların hedefe ulaşmasında en verimli sonuç, kampanyada birden çok mecranın kullanılmasıyla (örneğin, internet ve TV birlikte kullanımı) alınmıştır.