Avrupa'da Online reklam pazarı 20 milyar euroyu aştı.

Adex tarafından 6.sı düzenlenen Avrupa’da online reklamcılık konferansı Barselona’da başladı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 26 ülkeden toplanan verilerle 2011 yılına ait rakamlar açıklandı. 2011 yılında %14.4'lük bir büyüme gösteren online reklam pazarı 20.9 milyar euro büyüklüğe ulaştı. Bir önceki yıl büyüme %15,5 oranında gerçekleşmişti. Online reklamcılıkta en büyük büyüme %17,9 ile arama (search ad) reklamcılığında oldu. Görüntülenme (display) reklamları ise %15,9 artış gösterdi. Tüm medya harcamalarında internetin payı %19,7'den %21,8'e yükseldi. Video ve mobil reklamlarda önemli bir artış göze çarptı. Video reklamları %8 paya sahip. Görüntülenme (display) reklamlarının %2'sini mobil oluşturdu. Avrupa'daki online reklam pazarının %75'ini 7 ülke oluşturdu. Bunlar; İngiltere, Almanya, Fransa,İtalya, Hollanda, Rusya ve İspanya. Türkiye 26 ülke arasında online reklamcılık pazarının en hızlı büyüdüğü 7. Ülke oldu. IAB verilerine göre Türkiye'nin 2011 yılı toplam dijital harcamaları 741 milyon TL olarak gerçekleşmişti.